GRATIS FRAKT över 900kr
Gratis Retur
3-5 dagars leverans
Kundservice +46 10 88 48 088

Personupplysningar

Personupplysningar
Mymuse.se strävar efter att göra din shoppingupplevelse så bra som möjligt. En del av detta är att vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår hemsida. Vi förstår att du vill känna dig säker i att dina uppgifter behandlas säkert och även vilken typ av uppgifter vi samlar in när du använder vår hemsida. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i Personuppgiftslagen (PUL) och genom att använda vår hemsida indikerar du att du är införstådd med dessa.

Vilken information samlas in?

 • Upplysningar om användaren: När du använder vår hemsida, och speciellt när du gör saker som att söka efter varor, skapar en användarprofil eller kontaktar kundservice via chatt kan uppgifter som ditt namn, adress och e-postadress registreras. Detta görs endast för att kunna erbjuda dig som kund en så bra upplevelse som möjligt på Mymuse.se.
 • 3:e parts inloggningsfunktion: Vi accepterar att du skapar ett användarkonto och loggar in via 3:e parts inloggningsfunktion så som Facebook. Genom att nyttja denna funktionalitet godkänner du samtidigt att vi nyttjar den informationen från Facebook Connect som ges för att skapa ditt konto.
 • Information som samlas in per automatik: som så många andra webbsidor så samlar vi in information om våra besökare i syfte att ge dem en gå bra användarupplevelse som möjligt. Detta ger så väl oss som användaren en bättre säkerhet. Denna typ av information kan röra sig om vilken version av webbläsare du använder, ip-nummer och skärmupplösning. Denna information använder vi endast i syfte att göra upplevelsen bättre för våra besökare och för att kunna anpassa webbplatsen efter deras behov.
 • Cookie-information. En form av automatiskt insamlad information är i form av så kallade ”cookies”. När du använder våra nätsidor skickar vi kanske en eller flera cookies till din dator eller bärbara enhet. Vi använder både sektionsbaserade och permanenta cookies för att samla in, spara och av och till spåra information. En sektionsbaserad cookie är en som försvinner av sig själv när du stänger din webbläsare. En permanent cookie kommer fortfarande att vara aktiv efter att du har stängt webbläsare (och kan bli använd igen när du använder tjänsten igen). Permanenta cookies kan generellt sett raderas med hjälp av din webbläsare. Se hjälp-sektionen i din webbläsare för att se hur du tar bort cookies om du skulle vilja det.
 • Finansieringsinformation. Om du önskar att få ditt köp finansierat via faktura eller genom upprättelse av ”konto” hos vår samarbetspartner Klarna, så kommer du att vara tvungen att ge utvidgade personupplysningar till dem. Detta är information som vi i MyMuse.se inte registrerar eller sparar. För mer information runt detta, se Klarnas hemsida.
 • Betalningsinformation: Kortnummer sparas krypterat, och inte utöver det som är nödvändigt för att hantera eventuella problem, radering av beloppsreservation och kreditering.

Hur använder Mymuse.se denna information?
Mymuse.se använder information som du som användare uppgivit själv eller som vi har samlat in till att kunna erbjuda dig som kund en bättre användarupplevelse genom att göra våra tjänster så relevanta som möjligt för dig. Vi använder den till att erbjuda dig kvalitativa tjänster och innehåll anpassat just efter dina preferenser. Detta gäller till exempel innehåll på hemsidan, i appar och i marknadsföring. Informationen kan även användas i administrativt syfte för att kunna hålla kontakten med våra användare.

Hur delas denna information?
Vi kan dela information med tredje part då det anses nödvändigt. Detta kan till exempel handla om betalningar som görs via kreditkort då kortinlösaren kräver dina uppgifter för att kunna genomföra betalningen eller din adress så att dina varor kan skickas till dig.

Vi kan också dela viss personlig information om det krävs för att skydda våra användare säkerhet.

Skulle Mymuse.se säljas så kommer den lagrade informationen om våra användare att medfölja till de nya ägarna för att kunna tillhandahålla en fortsatt funktionell tjänst.

Vår marknadsföringsteknologi kan med hjälp av cookies presentera relevanta kampanjer till dig via våra samarbetspartners. Denna information kan inte användas till att identifiera dig personligen utan används för att kunna presentera, för dig, relevanta erbjudanden.

Val
Det är givetvis fritt för dig som användare att välja att inte dela med dig av dina uppgifter till Mymuse.se och våra tjänster. I så fall kommer vi inte kunna presentera ett fullvärdigt utbud och det är inte möjligt att handla i butiken utan att ange namn, adress osv. Du kan när som helst logga in på ditt kundkonto för att ändra dina upplysningar där. Du kan också slå av lagring av cookies i din webbläsare om du så skulle önska. Har du frågor om hantering av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post så hjälper vi dig: [email protected].

Sist oppdatert 11.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Privacy Policy
MyMuse.no wants to make your experience while using our services better. As part of this, we want you to feel safe and confident when using our websites. We understand that you want to know that your information is treated securely and that need to know what kind of information that is collected through the use of our websites. We've created this document containing information about this to provide you information about this matter. By using our websites and services you indicate that you understand this and give your consent.

What information is collected?

 • Information provided by user: When using our website, for example when you do things like search for products, register for an account or contact us via our online chat or contact form, some data are saved. This information is vital to give you a good experience and service.
 • 3rd party login function: If you should want to, we accept you to register and log into your account via 3rd party services, such as Facebook. By using this fuctionality, you also agree that we use the information about you from Facebook Connect to create your account.
 • Automatically collected information: Like many websites, we collect information to understand our customers, so that we can provide a better experience and better security for both us and you as a user. Such information may be information about your browser version, IP-Address and screen resolution. We use this information to better understand "the big picture" and adjust our webites and services to best suit our users.
 • Cookie information: One type of automatically collected information is in the form of "cookies". When using our website and services we might send one or more cookies to your computer or portable device. We use both session and permanent cookies to collect, store and sometimes track different information.  A session-based cookie is one that delete itself when closing your browser. A permanent cookie will still be active after you close your browser (and can be used again next time you use our services). Permanent cookies can generally be removed by your browser. Refer to the help section of your browser to see how to remove cookies if you should want to do so.
 • Special information for financing: If you want your purchases to be financed by invoice or by creating a part-payment account with our partner Klarna, you will have to provide additional personal information to them. MyMuse.no will not record or store this information. For more information about this, see Klarna's website.
 • Payment details: Credit and bank card numbers are encrypted and not stored beyond what is necessary for dealing with any problems and crediting.
 •  

How do MyMuse.no use this information?
Illusion uses this information that you have either given us, or we collected, to improve the user experiece, ourselves and our services. We use the information to provide a service of good quality and to customize content to our users to give the best, and most relevant service for each user. This applies to content on our web pages, apps and marketing. The information is also uses for administrative work, and  to keep in touch with our users.

How is this information shared?
We may share your information with 3rd parties for their use in helping us perform our business functions. This may include payment transactions where it is needed to pass information in order to be able to pay by credit and bank cards in our webstore, or your shipping address so that your order can be sent to you.

We may also share some personal information if required by law, or whether it is necessary to protect our users security.

Should any part of MyMuse.no be sold or in any way merged, we might share stored information with the new owner for the services to remain.

Our marketing technology may use cookies to present relevant offers and promotions to you through our marketing partners.This information can not be used to personally identify you, but is used for example to give you deals on products that are most relevant to you.

Choice
You are, of course, free to decline to share information with Mymuse.no and our services. In that case we can not offer you some of our features and functionality. It will for example not be possible to shop in our web store without you giving your name and shipping details etc. to us. You can at any time log into your user account and change your information there. These changes will be instant. You can also turn off the storing of cookies in your browser as described above if you want to. If you have questions about the collection, storing or sharing of your information, send an email to: [email protected].

 

Last updated 11.08.2014